Loading..

[Soul Gauge] จำเป็นต้องเล่นให้ครบทุกอาชีพไหม ? เล่นแล้วได้อะไร ? จำเป็นต้องเลเวลตันหมดไหม ? 0 0

อัพเดตล่าสุดเมื่อ Oct 01, 2018 05:10 in Soul Gauge
เขียนโดยGOD_Kryptonite

ไม่จำเป็นต้องเล่นทุกอาชีพ ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นอาชีพรองที่ต้องการสกิลนั้นๆ ก็ได้ และไม่จำเป็นต้องเล่นให้เลเวลตัน หากต้องการสกิลของอาชีพรองแล้ว ก็อาจจะเปลี่ยนไปเล่นอาชีพรองอื่นๆ เพื่อย่นระยะเวลาการเก็บเลเวลก็ได้เช่นกัน

** เวลานี้ขึ้นกับ America/New_York timezone